FACT

Het voornaamste kenmerk van Big Data is dat het ongestructureerd is. Data in uiteenlopende volumes, verschijningsvormen, formats en aangeleverd vanuit verschillende kanalen.

Een ‘schone’ database levert een schat aan informatie op. Structuur aanbrengen in data? Zorgen dat het overzichtelijk wordt, en dat je het op de juiste manier kan verwerken? Zorgen dat je inzicht krijgt en dus ook de juiste conclusies of vervolgstappen kan vaststellen? Neem contact met ons op.